Misja

W Przedszkolu Terapeutycznym Logopedica w Lesznie wsparcie i pomoc uzyskają przede wszystkim dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz z trudnościami w zachowaniu, ale także rodzice.

W przedszkolu terapeutycznym oferujemy terapię indywidualną i grupową. Metody pracy oparte są o Stosowaną Analizę Zachowania. Priorytetem jest dobro dziecka i jego komfort podczas nauki. Wszelkie postępy w funkcjonowaniu dziecka są nagradzane i wzmacniane przez terapeutę, dzięki czemu widoczne są efekty w terapii.

Misją przedszkola terapeutycznego Logopedica jest włączenie rodziców w proces terapii. Zaszczepienie tego procesu w życie rodzinne jest szansą dla dziecka na lepsze funkcjonowanie.

Uzyskamy to poprzez budowanie pozytywnej relacji między rodzicami, dzieckiem i terapeutą.