O nas

Przedszkole dla dzieci ze spektrum autyzmu

W naszej placówce terapeutycznej oferujemy opiekę nad dziećmi ze spektrum Autyzmu, Zespołem Aspergera. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi autystycznymi. Dzieciom zapewniamy kameralne grupy, sprzyjające terapii autyzmu.

W ramach specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych proponujemy:
• program terapeutyczny tworzony na bazie specjalistycznej diagnozy umiejętności komunikacyjnych i społecznych dla dzieci z autyzmem narzędziem VB-MAPP
• indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy
• regularną ewaluację postępów w terapii
• dostęp do przestrzeni zielonych, ogródków zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu
• odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka
• możliwość korzystania ze świetlicy, a także opieki psychiatry dziecięcego, terapii SI, zajęć logopedycznych, Johansena, Warnkego oraz innych zajęć oferowanych przez Gabinet Terapeutyczny Logopedica
• ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę

Odpowiadamy na nurtujące większość rodziców pytania: „jakie przedszkole wybrać dla dziecka z autyzmem? Integracja, czy terapia?” oraz polecamy zapoznać się z broszurką informacyjną pt. „Autyzm – fakty i mity” 

Oferta przedszkola

  • Terapia pedagogiczna
  • Rehabilitacja
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Integracja sensoryczna
  • Logopedia
  • Treningi słuchowe Johansen
  • Terapia psychologiczna
  • Treningi Umiejętności Społecznych (TUS)
  • Warsztaty wychowawcze dla rodziców

 

Kameralne grupy

Naszych przedszkolaków dzielimy na niewielkie, sprzyjające terapii grupy

Wykwalifikowana kadra

Doświadczona kadra, specjalizująca się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Stawiamy na rozwój

Ewaluacja postępów, wycieczki edukacyjne oraz spersonalizowane zajęcia

Karta zgłoszenia

Pobierz kartę zgłoszenia do naszego przedszkola

Bez orzeczenia

Przyjmujemy również dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i oferujemy pomoc w jego uzyskaniu.

Jak uzyskać orzeczenie?

Krok po kroku

Gabinet Terapeutyczny Logopedica powstał, by zwiększać świadomość społeczną na temat całościowych zaburzeń rozwoju.