Niepokój rodzica…

Rodzicu, jeśli niepokoi Cię, że rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo (w szczególności dziecko nie dąży do kontaktu z najbliższymi, nie rozwija mowy, bawi się samo), to:

1. Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub skorzystaj z konsultacji psychologa – Gabinetu Terapeutycznego Logopedica oferuje spotkania dla osób, które nie są pewne, czy powinny skorzystać z diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
2. Jeśli nadal czujesz się zaniepokojony możesz skonsultować się z psychiatrą dziecięcym przyjmującym w naszej placówce (nie potrzebujesz skierowania).
3. Zgłoś się do Gabinetu Terapeutycznego Logopedica w Lesznie celem przeprowadzenia diagnozy. W każdym przypadku prosimy o kontakt – skierujemy Państwa do placówki, która pomoże uzyskać diagnozę i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W razie potrzeby służymy radą i pomocą.
4. Jeżeli otrzymasz diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju (spektrum autyzmu) – autyzm, autyzm atypowy, Zespół Aspergera, zgłoś się do publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej, która dokonuje poszerzonej diagnozy i prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci z autyzmem.
5. Zespoły orzekające powoływane przez dyrektorów Poradni wydają orzeczenia:
• o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach i szkołach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych),
• o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
• o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
oraz opinie:
• o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
6. W przypadku długiego oczekiwania na diagnozę w placówce państwowej, możesz zdiagnozować dziecko w Gabinecie Terapeutycznym Logopedica. Diagnoza uzyskana w gabinecie jest już pierwszym dokumentem ułatwiającym dalszą diagnostykę w Poradni Rejonowej.
7. Po diagnozie i uzyskaniu orzeczenia zapraszamy do naszej placówki terapeutycznej.
8. Nasze przedszkole terapeutyczne przyjmuje również dzieci w trakcie procesu diagnostycznego – wspieramy rodzica w trakcie diagnozy i pomagamy w uzyskaniu niezbędnych dokumentów.