Dlaczego przedszkole terapeutyczne?

Przedszkola Logopedica to placówka terapeutyczna

Oznacza to, że kładziemy w niej szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć.

Rozpoczęcie pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku trzech lat pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty niż jej rozpoczęcie z tym samym dzieckiem np. w wieku lat pięciu. Stracony czas jest trudny do nadrobienia. W naszej placówce staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać okres, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię.

Jest to możliwe dzięki małym grupom, które korzystnie wpływają na indywidualizację pracy. Pozwalają również na modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby i możliwości dziecka, co bardzo często jest niemożliwe w grupie integracyjnej. Nie oznacza to, iż uważamy, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować tylko w grupach specjalnych.

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź masowej.

Wychodzimy jednak z założenia, że na wczesnym etapie rozwoju dziecka grupa terapeutyczna najskuteczniej rozwija umiejętności deficytowe dziecka. Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na początku swej drogi terapeutycznej potrzebują „poukładania” świata. Najpierw uczą się rozumieć, a następnie dopiero uczestniczyć w środowisku. W małej grupie i przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów jest to możliwe bardzo szybko. Mała grupa to eliminowanie bodźców, które często wzmacniają ograniczenia naszych dzieci. Sale i pomoce są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z autyzmem. Rodzice mają możliwość pełnego uczestnictwa w terapii swoich pociech. Mogą korzystać z regularnych konsultacji, grup wsparcia i szkoleń. Wraz z postępami w terapii, wspólnie z rodzicami, podejmujemy decyzję o gotowości dziecka do podjęcia nauki w większej grupie.

Nasze doświadczenia pokazują, że wiele dzieci, które trafiają do integracji bardzo szybko wracają do grup specjalnych – a to naraża je na dodatkowe niezrozumiałe, stresujące i niepotrzebne sytuacje. Warto więc rozważyć, komu powierzamy terapię swojego dziecka.

Przedszkole Terapeutyczne Logopedica ściśle współpracuje z Państwowymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz Niepublicznym Gabinetem Terapeutycznym Logopedica. Dzięki temu możemy zaoferować w ramach naszej placówki pełen zakres terapii wspomagających: integrację sensoryczną, logopedię, psychologa, treningi słuchowe Johansena, Warnkego, opiekę psychiatry dziecięcego oraz co bardzo istotne doświadczonego dietetyka w pracy z dziećmi autystycznymi. Dzięki temu osiągamy efekt synergii i maksymalne rezultaty dla dobra naszych podopiecznych.